• aanzichtwal.jpg
  • castricum.jpg
  • personal2.png
 
 

Onze woning Wal 35, kadastraal bekend F2306, voordien F1992, F1051, F822, is in 1891 gesticht door Willem Corneliszn. Baay, visser van beroep.
Hij kocht in 1876 grond van de gemeente en stichtte in 1877 de woning aan de zuidzijde van onze woning (thans nr. 33).

Zijn zoon Pieter Kornelis Baay huwde in 1889. Willem Corneliszn. kocht in 1891 nog enige vierkante meters grond van de gemeente en liet dat jaar aan de noordzijde van zijn woning nog een huis bouwen, Wal 35, waar zijn zoon Pieter Kornelis - visser en oesterhandelaar ging wonen. Laatst genoemde werd in 1925 eigenaar van het pand.

Het huis werd in 1929 ten naam van zijn zoon Jacob Baay (Pieter Korneliszn.) gesteld die de woning tot na 1964 in zijn bezit had.
Jacob vernieuwde de woning en laat een geheel nieuwe vleugel bestaande uit een slaapkamer, keuken, kelder en balkon bijbouwen (bouwvergunning 192/709 met tekening).
In 1960 werd het privaat (tonnetjesstelsel) op het balkon vervangen door een W.C. met septictank (bouwvergunning 1960/23).

Het blauwe huisnummerbordje naast de voordeur dateert van 1939.
Dat jaar werden in verband met de invoering van de persoonskaartadministratie alle gebouwen opnieuw genummerd.
Op diverse plaatsen in Tholen vindt men ook nog straatnaam borden uit dezelfde tijd.